Bahagian Kedua

Apakah Ertinya Saya Menggabungkan Diri Dengan Harakah Islamiah

1. Saya Mesti Hidup Untuk Islam.

2. Saya Mesti Beriman Bahawa Beramal Untuk Islam Adalah Wajib.

3. Tanggungjawab, Ciri-ciri dan Persediaan Harakah Islamiah.

4. Saya Mestilah Memahami Cara-cara Beramal Untuk Islam.

5. Saya Mesti Memahami Sejauh Manakah Makna Penggabungan Dengan Harakah Islamiah.

6. Saya Mesti Memahami Makna Pemutusan Amal Islami.

7. Saya Mestilah Memahami Syarat-syarat Baiah dan Keanggotaannya.

Mukadimah Bahagian Kedua

Bahagian kedua kitab ini yang bertajuk “Apa Ertinya Saya Menggabungkan Diri Dengan Harakah Islamiah” membentangkan ciri-ciri penting yang mesti wujud pada mereka yang menganut Islam supaya penggabungan diri mereka menjadi penggabungan yang benar.

Asas bagi penggabungan seseorang dengan harakah Islamiah ialah wujudnya ciri-ciri dan sifat-sifat penggabungan seseorang dengan agama Islam itu sendiri. Inilah yang menjadikan Harakah Islamiah mengambil berat ke atas persiapan peribadi Muslim yang sebenarnya sebelum memulakan usaha membentuknya sebagai seorang anggota Harakah Islamiah.

Langkah ini perlu kerana penggabungan diri seseorang dengan ajaran Islam adalah asas, manakala penggabungan ke dalam harakah pula adalah sebahagian yang tidak boleh diceraikan dari hakikat penggabungan seseorang dengan agama ini.

Hanya Allah yang memberi taufik dan kepadanyalah kita memohon perlindungan.

Pengarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *