Bab 6 – Saya Mesti Memahami Tentang Pemusatan Amal Islami

Di sana terdapat tiga perkara penting yang mesti difahami oleh para petugas amal Islam bagi memastikan kejayaan gerak kerja mereka:

1. Matlamat perjuangan yang jelas.

2. Jalan menuju matlamat yang jelas.

3. Berpegang teguh (Iltizam) dengan matlamat dan jalan yang jelas. 

  1. Matlamat perjuangan yang jelas.

Sebenarnya matlamat perjuangan merupakan daya tenaga yang sangat besar bagi para petugas yang bekerja untuk Islam. Seterusnya dengan kefahaman ini ia dapat memelihara tenaga-tenaga ini dari dicurahkan dan disia-siakan kepada perkara sampingan dan pertarungan yang langsung tidak mempunyai hubungan dengan matlamat asasi yang diperjuangkan sama ada dekat mahupun jauh. Sedangkan amal Islami ini memerlukan kepada seluruh kekuatan tenaga kemampuan dipusatkan untuk matlamat yang dituju.

Dari pengkajian kami (pengarang) terhadap manhaj Islam dan dari pengamatan dan renungan kami terhadap kitab Allah dan dari pengalaman-pengalaman yang dilalui secara praktikal di dalam berbagai marhalah atau peringkat sejarah Islam jelaslah kepada kita bahawa matlamat asal bagi agama (Islam) ini ialah supaya manusia mengabdikan diri kepada Tuhanya sama ada dalam kehidupan peribadi mahupun dalam masyarakat. Mereka mengabdikan diri kepada Allah di dalam masjid semasa mendirikan sembahyang dan mereka juga mengabdikan diri kepada Allah di dalam kedai semasa berjual-beli, menjadikan mereka abdi kepada-Nya dalam melaksanakan pemerintahan, menjadikan mereka abdi kepada Tuhannya dalam masa memohon dia juga menjadikan sebagai abdinya semasa menjalankan hukuman dan keadilan.

Allah s.w.t berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Yang bermaksud: Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (Surah Az-Zariyaat, Ayat: 56).

Dengan lebih tegas lagi (tujuan asasi itu) ialah untuk menjadikan manusia mengabdikan diri semata-mata kepada Allah, iaitu wala’ mereka dan seluruh urusan hidup mereka tunduk dalam pengabdian kepada Allah. Bukanlah mengabdikan diri kepada Allah itu hanya cukup dengan urusan-urusan agama (yang khusus) sahaja tetapi merangkumi kedua-duanya, urusan-urusan agama dan urusan dunia. Yang demikian adalah kerana menurut kefahaman (ajaran) Islam yang sebenarnya tidak ada pemisahan dan pengasingan di antara urusan-urusan agama dengan urusan-urusan keduniaan. Berdasarkan fahaman inilah Islam menolak fahaman sekular atau Ilmaniyyah yang asasnya adalah memisahkah agama dari urusan pemerintahan dengan slogan “Hak Kaisar adalah untuk Kaisar dan hak Allah adalah untuk Allah, agama itu untuk Allah dan negara itu adalah untuk masyarakat”.

Menurut ajaran Islam yang sebenarnya pengabdian diri manusia kepada Allah bermakna menolak seluruh sistem ciptaan manusia yang membawa manusia mengabdikan diri kepada Tanghut. Islam menolak sistem-sistem tersebut kerana:

Pertama: Sistem-sistem ini secara jelas mencabulkan hak Allah s.w.t ke atas manusia di dalam hal Ubudiyyah dan Hakimiyyah Allah s.w.t.

Allah s.w.t berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

Yang bermaksud: Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. (Surah Al-An’aam, Ayat: 57).

Kedua: Sistem-sistem tersebut gagal dan lemah, tidak mampu menegakkan sifat-sifat keinsafan manusia dalam menghadapi pertarungan merealisasikan nilai-nilai dirinya.

Firman Allah s.w.t:

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Yang bermaksud: Kalau sudah demikian, adakah Allah yang menciptakan semuanya itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Maka patutkah kamu lalai sehingga kamu tidak mahu beringat serta memikirkannya? (Surah An-Nahl, Ayat: 17). 

2. Jalan Menuju Matlamat Yang Jelas.

Sebagaimana pentingnya memahami matlamat yang jelas, kita juga mestilah memahami bahawa beramal untuk Islam bererti beramal atau bekerja untuk melaksanakan Syariat Allah di atas muka bumi ini dengan menggantikan tempat undang-undang hawa nafsu dan Taghut sekarang ini dengan Syariat Allah kerana manhaj dan Syariat Allah itu telah sempurna, tidak memerlukan tokok-tambah lagi. Di dalamnya terdapat akidah yang agung, akhlak yang mulia, sistem perundangan yang luas, mendalam serta mempunyai sifat keanjalan (yang sesuai untuk semua masa dan tempat).

Berdasarkan kefahaman ini maka jangka masa dan sejauh mana kita boleh hidup bersama dengan sistem jahiliah itu perlu ditentukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan sebagai satu proses pemberontakan terhadapnya kerana yang menjadi matlamat penentangan ini ialah untuk menggantikan jahiliah itu dengan Islam. Oleh yang demikian setiap amal atau kerja yang tidak dapat menolong tercapainya matlamat ini atau tidak memberi apa-apa saham ke arah tercapainya cita-cita tersebut adalah dianggap sebagai kerja yang lebih banyak mendatangkan kelalaian dari kebaikan.

Allah berfirman:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Yang bermaksud: Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah (mereka wahai Muhammad kepada beragama dengan betul), serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. (Surah Asy-Syura, Ayat: 15).

Berhubung dengan cara bekerja atau jalan mencapai matlamat yang menjadi perselisihan di kalangan para petugas (di medan ini) maka ia dapat ditentukan oleh matlamat kedatangan Islam itu sendiri dan dapat disandarkan juga kepada jalan yang ditempuh oleh Nabi s.a.w dalam mencapai matlamat ini.

Oleh yang demikian matlamat manhaj Islami (sistem hidup Islam) dapat menentukan tabiat cara bekerja dan bentuknya dan panduan asasi untuk (merangka) strategi ini, mestilah menjadi pegangan kepada Harakah Islamiah di setiap masa dan tempat. Ini bermakna cara dan jalan untuk matlamat Islam mestilah mengikut kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang menepati matlamat asasi amal Islami. Amalan ini dipertegaskan perlaksanaannya oleh Rasulullah s.a.w yang mulia.

Apa yang diperkatakan di atas adalah berdasarkan matlamat bagi sesuatu sistem atau manhaj itu adalah ditentukan oleh ilmu pengetahuan (ilmiah). Oleh yang demikian tabiat jalan atau cara yang hendak diikuti juga mestilah bersifat ilmiah sesuai dengan matlamat itu sendiri. Demikian juga halnya dengan suatu manhaj yang bersifat pendidikan ketenteraan, kesukanan atau kebajikan maka cara kerjanya perlulah serasi dengan matlamat-matlamat tersebut.

Sebagaimana yang telah sedia diketahui bahawa matlamat manhaj Islam (sistem hidup Islam) ialah supaya manusia mengabdikan diri semata-mata kerana Allah di dalam akhlak mereka, muamalat mereka, seluruh sistem hidup mereka, sistem perundangan mereka bahkan dalam seluruh kehidupan mereka. Ini bermakna menggantikan sistem-sistem ciptaan manusia dengan meletakkan manhaj atau sistem Islam, merubah satu keadaan kepada keadaan yang lain, membatalkan segala asas-asas dan nilai yang menjadi asas berdirinya masyarakat berkenaan, menolak kemajuan kebendaan yang bertentangan dengan Islam yang didukung dan menjadi pegangan masyarakat berkenaan. Dengan cara ini sempurnalah proses pembinaan masyarakat Islam yang didasarkan atas kaedah-kaedah Islam serta selaras dengan asas-asas dan nilai-nilainya.

Gerakan Yang Bersifat Merombak dan Merubah (Taghyir).

Berdasarkan kenyataan di atas maka pemusatan amal Islami yang dimaksudkan mestilah bersifat merubah dan merombak (sehingga ke akar umbinya) bukan sekadar memperbaiki dan menampung. Sifat merubah dan merombak yang dimaksudkan ialah menolak dasar menempel dan menampung bahagian-bahagian yang rosak dalam masyarakat. Gerakan Islam mestilah menerima penyelesaian secara insaf, menolak percampuran dengan sistem jahiliah, malah menolak untuk hidup bersama aliran-aliran ciptaan manusia, iaitu menolak untuk hidup bersama aliran-aliran (ciptaan) manusia.

Gerakan Yang Bersifat Menyeluruh atau Kulli.

Seterusnya pemusatan yang dilakukan oleh Harakah Islamiah mestilah bersifat kulli atau menyeluruh dengan seluruh pengertian dan tuntutan yang terkandung di dalam kalimat kulli (menyeluruh) itu. Ini bermakna ruang-lingkup amal Islami mestilah mencakupi seluruh aspek kekuatan dan wasilah yang dapat menghadapi cabaran-cababagi mencapai matlamat yangbesar ini.

Kesedaran dari sudut pemikiran politik dan gerakan pendidikan kejiwaan dan harakah, tanzim, penyusunan, persediaan dari sudut kemanusiaan dan kebendaan dalam setiap segi dan lapangan merupakan anasir yang semestinya diwujudkan secara terkumpul. Anasir-anasir ini tidak boleh dipisahkan kerana ia saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain dalam usaha mengujudkan amal Islami yang menyeluruh dan mencapai matlamat yang telah ditentukan.

Allah s.w.t berfirman:

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

Yang bermaksud: Sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) menjadilah agama itu seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata. (Surah Al-Anfaal, Ayat: 39).

 Gerakan Yang Bersifat Sejagat (Alamiah).

Satu lagi persoalan yang mesti jelas kepada para petugas amal Islami ialah gerak kerja untuk menegakkan Islam mestilah sampai ke peringkat alamiah atau sejagat sama ada dari sudut kesedaran, penyusunan strategi mahupun organisasi. Tidak seharusnya berlaku kerja-kerja untuk Islam itu hanya lantang dan aktif di suatu tempat tetapi senyap tidak kedengaran di tempat yang lain.

Sebenarnya ajaran Islam dilihat dari sudut pemikiran mahupun akidah merupakan ajaran yang bersifat alamiah atau sejagat. Ia adalah sistem yang menyeluruh, melampaui batas sempadan negeri, perkauman, keturunan mahupun bahasa. Islam adalah satu sistem yang memiliki prinsip-prinsip Syariat yang luas serta memiliki sifat keanjalan (fleksibel) sehingga ia mampu menjadi satu-satunya sistem yang ampuh menangani setiap masalah kehidupan dalam semua lapangan.

Sifat kesejagatan dakwah Islamiah ini dapat dilihat dari perkembangan masyarakat Islam itu sendiri yang pesat dan meluas sehingga mencakupi melebihi separuh dari dunia ini. Dalam masa yang lain dakwah ini masih tetap berada di bawah kesatuan akidah di semua negara.

Sifat-sifat kesejagatan Amal Islami merupakan satu tuntutan yang pasti, malah ia merupakan sesuatu yang wajib berdasarkan prinsipnya sendiri. Oleh kerana kita sendiri hidup dalam permasalahan yang bersifat sejagat, dari sudut kekuatan, haluan pemerintahan, dari sudut pemikiran dan ideologi, masalah-masalah manusia malah tuntutan keperluan dan politik mereka semuanya saling berkaitan dengan dunia luar. Begitu juga kedudukan wilayah dan negara mereka yang ada kaitan dengan dunia luar. Dengan keadaan seperti ini adalah sukar bagi umat Islam untuk beramal dan bergerak tanpa mengambil kira setiap sudut seperti suasana persekitaran, kekuatan yang mengelilingi mereka, hal-hal yang zahir mahupun yang tersembunyi, masa depannya mahupun sejarah silamnya, malah pergolakan dalamannya dan pergolakan antarabangsa.

Dengan cara memerhatikan persoalan yang paling kecil sekalipun atau masalah tempatan, kita akan sampai kepada kesimpulan bahawa adanya sebab-sebab atau sesuatu perkara di belakangnya yang berpunca dari luar. Ini juga membuktikan perlunya tindak-balas atau perlaksanaan yang bersifat alamiah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Bertitik-tolak dari keadaan inilah maka para petugas amal Islami yang menjadi perintis Harakah Islamiah yang bersifat Alamiah mestilah keluar dari daerah pemikiran perencanaan dan tanzim yang bersifat tempatan supaya dengan cara ini kita dapat mengelakkan dari mencurahkan kemampuan dan kekuatan kepada kerja-kerja yang bersifat kedaerahan dan kepentingan setempat sahaja. Dengan cara ini juga kerja-kerja dapat ditumpukan demi memenuhi tuntutan-tuntutan atau persoalan-persoalan asasi yang lebih besar. Dengan cara ini juga mereka akan mencapai matlamat kewujudan mereka sendiri iaitu untuk menjadikan kalimah Allah itulah yang tinggi dan kalimah orang-orang kafir itu rendah.

Peranan Harakah Islamiah:

Tanggungjawab Harakah Islamiah ialah menyediakan segala bentuk tenaga dan kemampuan yang diperlukan untuk menghancurkan kerajaan Taghut, bukan tanggungjawab mencari penyelesaian kepada masalah-masalah masyarakat jahiliah dengan cara-cara dan hukuk-hakam yang lain dari hukum Allah.

Peranan Amal Islami juga bukanlah sekadar mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah pelajaran, mas media, makanan, pakaian, politik, ekonomi atau masalah-masalah lain yang ditinggalkan oleh sistem ciptaan manusia yang memusnahkan itu. Apabila Harakah Islamiah terpaksa juga memperkatakan masalah-masalah tersebut sama ada dari jauh atau dekat, maka pembicaraan tersebut mestilah sekadar mendedahkan kelemahan-kelemahan sistem tersebut yang menjadi punca timbulnya masalah tadi dalam masyarakat. Pembicaraan tersebut tidak sekali-kali dengan tujuan membantu sistem tersebut untuk berkuasa, terus kekal atau meningkatkan perkembangannya.

Sebagai contoh, apabila dikemukakan masalah inflasi maka Harakah Islamiah mestilah menjelaskan bahawa inflasi ini adalah hasil dari perlaksanaan sistem Kapitalis, di mana ciri atau tabiat sistem ini sendiri memberi ruang untuk munculnya perbuatan monopoli dalam ekonomi perniagaan dan melahirkan perbuatan segolongan manusia yang berkuasa mengeksploitasi harta kekayaan negara sekehendak hati demi kepentingan dan maslahat peribadi.

Harakah Islamiah mestilah mengambil peranan menjelaskan bahawa Islam adalah satu-satunya manhaj (sistem) yang tunggal dan unik. Ia dapat mewujudkan sebuah masyarakat manusia yang bersih, yang di dalamnya terlaksana keadilan, terjamin hak-hak kemanusiaan dan kehormatan mereka dan denda hukuman akan menanti mereka yang melanggar hak-hak dan kehormatan manusia. Oleh itu Harakah Islamiah tidak seharusnya bekerjasama dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sistem jahiliah kerana dengan sikap demikian bererti anda memberi satu pengakuan yang membolehkan ia kekal lebih lama.

Apabila mengemukakan masalah Palestine sebagai contoh, Harakah Islaamiah mestilah menekankan secara bersungguh-sungguh tentang kegagalan sistem-sistem pemerintahan yang sedia ada. Sistem tersebut telah gagal menyediakan umat Islam dari sudut jiwa dan perasaan untuk sedia berjihad pada jalan Allah dalam usaha mengembalikan bumi Islam yang telah dirampas.

Harakah Islamiah juga mestilah menegaskan bahawa sistem-sistem itu sebenarnya berjalan secara bergilir-gilir dalam kekuasaan beberapa boneka penjajahan blok timur mahupun barat.

Harakah Islamiah juga berkewajipan menegaskan dengan rasa yakin dan penuh berbangga bahawa Islamlah satu-satunya sistem (manhaj) yang mampu menyediakan kepada umat ini kesanggupan untuk menghadapi segala cabaran dan merupakan manhaj yang mampu menghasilkan kejayaan di mana-mana medan sekalipun.

Sesungguhnya kekuatan Harakah Islamiah mestilah ditumpukan untuk memukul sistem ciptaan manusia secara berterusan, memerangi strateginya, kaedah-kaedahnya dan titik-tolaknya.

Harakah Islamiah mestilah berhati-hati mengawasi langkah-langkah yang menyebabkan sistem berkenaan boleh hidup lebih lama dan supaya langkah-langkah itu tidak menjadi pukulan maut kepada Harakah Islamiah.

Harakah Islamiah mestilah berhati-hati mengawasi setiap langkah yang membolehkan sistem tersebut terus kekal dan mengawasi langkah-langkah yang tidak menyebabkan ia tumpas atau hancur.

Jalan Yang Ditempuh Oleh Rasulullah s.a.w.

Kemudian marilah kita berhenti sejenak memerhati dan meneliti jalan atau cara-cara yang telah ditempuhi oleh Rasulullah s.a.w supaya dengan langkah mengamati perkara ini, kita dapat mengetahui dengan jelas sejauh manakah keselarasan jalan Rasulullah dengan matlamat dan tabiat manhaj Islami.

Pada hakikatnya perjalanan hidup Rasulullah s.a.w dengan segala ciri pemerinciannya merupakan asas dan dasar yang mesti dicontohi oleh setiap petugas amal Islami di setiap masa dan tempat. Ini adalah kerana sejauh mana perjalanan hidup Rasulullah s.a.w itu memaparkan uslub atau cara-cara dakwah yang selamat di samping ia juga memaparkan kesenian atau teknik-teknik dakwah dan perhubungan dengan orang lain. Seterusnya cara Rasulullah s.a.w juga mendedahkan cara bagaimana menghadapi masyarakat jahiliah dan cara meruntuhkannya.

Di sini diperturunkan beberapa garis panduan daripada Nabi s.a.w berdasarkan asas-asas berikut:

Pertama: Mengisytiharkan bahawa Ubudiyyah hanya kepada Allah sejak awal-awal dakwah lagi, pengisytiharan yang dibuat bukan secara ololok atau pura-pura, supaya matlamat dakwah itu jelas para pendakwah dan orang yang didakwahkan.

Allah s.w.t berfirman:

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

Yang bermaksud: Kerana Allah hendak membezakan yang jahat (golongan yang ingkar) dari yang baik (golongan yang beriman). (Surah Al-Anfaal, Ayat: 37).

Pengisytiharan Ubudiyyah ini adalah dalam berbagai bentuk namun wahyu yang diturunkan di dalam hati Rasulullah s.a.w berpusat kepada satu pengertian sahaja iaitu pengabdian manusia hanya kepada Allah dalam setiap urusan hidup mereka sama ada dalam Ubudiyyah mahupun Rububuyyah.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w dan para sahabat baginda telah menempuh berbagai bentuk ujian penderitaan, penyeksaan dan tekanan namun mereka tidak pernah berganjak sedikitpun dari jalan ini atau memilih jalan yang mudah dalam perjuangan mendukung akidah dan mengajak manusia kepada akidah itu.

Allah s.w.t berfirman:

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

Yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. (Surah Al-Kaafiruun, Ayat: 1 – 6).

Kebenaran inilah yang paling berhak untuk diikuti oleh orang-orang mukmin sekalipun harga dan pengorbanan untuk mengikutinya terlalu mahal.

Allah s.w.t berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

Yang bermaksud: Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. (Surah Al-Kahfi, Ayat: 29).

Kedua: Mewujudkan satu kelompok yang bergerak.

Mewujudkan satu kelompok bergerak yang diikat dengan ikatan akidah dan keimanan yang tunduk serta patuh dalam corak berorganisasi mahupun gerakan di bawah seorang pemimpin yang berwibawa serta berjalan berpandukan petunjuk dan cahaya daripada Allah s.w.t.

Kelompok yang bergerak ini juga mestilah tidak meraba-raba mencari jalan, tidak diganggu oleh perkara-perkara sampingan dan masalah-masalah remeh-temeh, sehingga menggendalakan kerja dan persiapan untuk mencapai cita-cita Islam yang lebih besar.

Kelompok ini juga mestilah mempunyai ikatan dengan Islam dan masa depan Islam itu sendiri, mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan peribadi, kebendaan mahupun zaman.

Kelompok yang kelahirannya disaksikan oleh rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ketika cahaya iman memasuki lubuk hati para sahabat baginda dan pengorbanan mereka disaksikan oleh medan-medan peperangan seperti medan Badar, Qadisiah dan Yarmuk. Kisah kepahlawanan generasi ini telah memenuhi kitab-kitab sejarah. Kisah generasi yang dididik oleh Rasulullah s.a.w. Melalui daya usaha merekalah Allah s.w.t membuka persada dunia ini kepada dakwah Islam. Mereka inilah datuk-nenekku oleh itu jadikanlah diriku ini seperti mereka.

Ketiga: Menentang Jahiliah.

Penentangan terhadap Jahiliah merupakan penentangan habis-habisan tetapi dilakukan dengan penuh kesedaran dan waspada kerana Rasulullah s.a.w sendiri telah memahami bahawa matlamat ajaran-ajaran Islam itu memerlukan perubahan yang menyeluruh bagi semua bidang hidup manusia, perubahan-perubahan yang merangkumi pemikiran, kepercayaan dan akidah, akhlak, adat istiadat, sistem-sistem mahupun undang-undang. Pertentangan seperti ini memerlukan barisan hadapan yang benar-benar beriman, sesuai dengan beban amanah yang berat, tuntutan-tuntutan yang hebat dan matlamat-matlamat yang tinggi lagi mulia.

Untuk semua itu diperlukan persiapan yang menyeluruh mencakupi ibadah, tarbiah, pemikiran, pengetahuan, organisasi, perencanaan, latihan dan persediaan jihad, jihad nafsu dan jiwa raga. Kesemua persediaan ini dilakukan sesuai mengikut kepentingan masing-masing dan sejauh mana persediaan ini diperlukan adalah sejajar dengan peringkat-peringkat amal sama ada dari sudut kualiti yang diperlukan mahupun waktu cabaran-cabaran tersebut dihadapi.

Kekuatan Kebendaan dan Strategi Harakah.

Di sini kita terpaksa menyatakan tentang kedudukan kekuatan kebendaan dalam strategi amal Islami supaya seseorang itu tidak menganggap kekuatan kebendaan itulah satu-satunya kekuatan yang diperlukan atau menganggap kekuatan kebendaan itu langsung tidak memberi apa-apa erti.

Imam Hassan Al-Banna rahimahullah menjelaskan kedudukan kekuatan kebendaan dalam strategi Harakah Islamiah di mana beliau menyatakan:

“Ramai orang yang bertanya: Adakah Harakah Islamiah berhasrat menggunakan kekuatan dalam usaha mencapai matlamatnya? Adakah Harakah Islamiah berfikir menggunakan cara revolusi yang menyeluruh terhadap sistem politik atau sistem sosial? Saya tidak mahu membiarkan mereka terus-menerus dalam kebingungan, malah saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendedahkan kepada mereka jawapan yang jelas dan terang. Oleh itu siapa yang ingin tahu silalah mendengarnya …”

“Kekuatan merupakan syiar Islam dalam semua sistem dan perundangan. Oleh sebab itu Al-Quran menyerunya secara jelas dan lantang dalam firman Allah:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

Yang bermaksud: Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. (Surah Al-Anfaal, Ayat: 60).

Rasulullah s.a.w juga bersabda:

Yang bermaksud: “Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dari orang mukmin yang lemah”. (Riwayat Muslim)

Bahkan kekuatan itu adalah simbol Islam sehingga di dalam doa pun dituntut sedangkan ia adalah keadaan khusyuk dan tenang. Perhatikan juga apa yang diminta oleh Nabi dan apa yang diajarkan kepada sahabatnya ketika bermunajat kepada Allah:

“Ya Allah Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari perasaan runsing dan dukacita, aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut dan bakhil dan aku memohon berlindung dengan-Mu dari bebanan hutang dan kekerasan orang yang berkuasa”. (Hadith riwayat Abu Daud)

Tidaklah dituntut dari seorang yang menganut agama ini melainkan supaya ia menjadi seorang yang kuat dalam semua perkara kerana simbol seorang muslim itu ialah kuat dalam semua perkara. Oleh itu saudara-saudara muslimin pendukung jamaah mestilah menjadikan diri mereka orang-orang yang kuat, yang bekerja dengan kekuatan dan dalam kekuatan.

Namun demikian Harakah Islamiah adalah gerakan yang matang dalam pemikiran serta berpandangan jauh. Mereka tidak ghairah melakukan kerja yang remeh dan terjerumus ke dalam arus pemikiran yang cetek. Mereka tidak memberi penghargaan kepada hasil dan tujuan kerja-kerja yang remeh itu kerana mereka mengetahui bahawa tingkat kekuatan yang pertama dan utama ialah kekuatan akidah dan iman, diikuti oleh tingkat kedua iaitu kekuatan kesatuan dan ikatan kejiwaan dan persenjataan.

Sesuatu jemaah itu tidaklah dapat dianggap kuat melainkan setelah memiliki ketiga-tiga kekuatan tersebut. Apabila dia menggunakan kekuatan fizikal dan persenjataan sedangkan ia berada di dalam keadaan organisasi yang retak atau akidah dari iman yang lemah, maka lambat laun ia akan menemui kehancuran dan kemusnahan. Ini merupakan satu pandangan.

Pandangan yang lain (kedua) pula menyatakan: “Apakah Islam menggalakkan supaya digunakan kekuatan di dalam setiap suasana dan keadaan? Ataupun ia membataskan penggunaannya pada keadaan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula”.

Pandangan yang ketiga pula menyatakan: “Adakah penggunaan kekuatan adalah merupakan cara penyelesaian pertama ataupun menjadi ubat penawar terakhir setelah tidak ada lagi cara yang lain.

Apakah manusia perlu membuat pertimbangan terhadap kesan-kesan penggunaan kekuatan, apakah kebaikan dan keburukannya? Apakah mereka sepatutnya mengkaji terlebih dahulu suasana sebelum digunakan keku? Atau wajibkah mereka menggunakan kekuatan tanpa menghiraukan akibat yang akan terjadi hdari penggunaan kekuatan tersebut?

Pandangan-pandangan seperti inilah yang difikirkan oleh Harakah Islamiah sebelum ia mengambil langkah menggunakan kekuatan. Revolusi adalah gejala kekuatan yang menggerunkan. Oleh yang demikian Harakah Islamiah memandangnya dengan penuh teliti dan mendalam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *