A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Kewafatan Rasulullah

Menemui ALlah Setelah Dakwah al-Islamiah sempurna dan Islam menguasai suasana maka tanda-tanda dan bahasa-bahasa pengucapan selamat tinggal kepada dunia dan manusia mula tertera di dalam ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan Rasulullah (s.a.w) … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Hajjah al-Wida’

Tugasan dakwah Rasulullah kiranya sudah sampai ke garisan penamat, penyampaian risalah pun sudah dilaksanakan, penegakan sebuah masyarakat baru yang berasaskan pemangkinan konsep al-Uluhiyah dan ketuhanan kepada Allah dan penafiannya dari … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Perang Tabuk (Rejab, 9H)

Peperangan membuka kota Makkah merupakan peperangan yang menentukan di antara al-Haq dan al-Batil, kebenaran dan kepalsuan, hingga dengannya tiada ruang lagi untuk kesangsian dan keraguan tentang kebenaran risalah yang dibawa … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Perang Hunain

Pembukaan kota Makkah berlaku dalam satu masa yang terlalu singkat. Selepas satu pukulan mengejut, membingungkan seluruh bangsa Arab dan menjadikan seluruh qabilah yang berhampiran dengannya terkejut, mereka tidak berdaya untuk … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Marhalah Ketiga

Ini merupakan marhalah terakhir di dalam perjalanan hidup Rasulullah S.A.W. yang mempamerkan pencapaian -pencapaian hasil usaha dakwahnya. Selepas melalui satu masa perjuangan jihad, kepenatan, tribulasi, peperangan dan pertarungan yang tidak … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Fathu Mekah

Ibn al-Qaiyim telah menyebut: “lanya satu pembukaan teragung yang dengannya Allah memuliakan agamanya, RasulNya, tenteraNya dan partiNya yang beramanah, dengannya juga Allah telah menyelamatkan negeri-negeriNya dan rumahNya yang telahpun ditetapkan … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Perang Mu’tah

Peperangan Mu’tah ini merupakan peperangan terbesar, padanya berlaku pertempuran yang sengit dan berat, peperangan yang berdarah, yang pernah diharungi oleh tentera Islam khusus semasa hayat Rasulullah (s.a.w). lanya merupakan sebagai … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Umrah al-Qada’

Al-Hakim menyebut dengan katanya: Di dalam beberapa hadith yang mutawatir, meriwayatkan bahawa sebaik sahaja menjelangnya bulan Zulkaedah, Baginda memerintah para sahabat menunaikan umrah yang tertangguh dahulu, sesiapa yang menyertai di … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Page 1 of 712345...Last »