tajarrud

Tajarrud

Assalamualaikum, Oleh – Wan Ahmad Sanadi Komitmen terhadap dakwah hingga akhir hayat tidak akan berlaku tanpa adanya tiang tajarrud. Secara bahasa, tajarrud bermakna : Mengosongkan. Membersihkan. Melepaskan. Menanggalkan. Manakala makna … Continue Reading →


rukun baiah

struggle