Mustafa Masyhur

Mustafa Masyhur

Mustafa Masyhur

Mustafa Masyhur

Al-Jihad Adalah Jalan

RISALATUL-IKHWAN, Bil. 16, Jumaat, 20 Jamadil Akhir 1417 Hijrah (1 Nov. 1996). Dari pena Mustafa Masyhur   Sesungguhnya ucapan pemimpin Parti Likud berhubung dengan perdamaian sepatutnya membangkitkan kesan kepada setiap … Continue Reading →


Mustafa Masyhur