trust

Rukun Ke-10 – Tsiqah

Nazarat fi Risalah Ta’alim Oleh: Muhammad ‘Abdullah Al-Khatib Rukun Kesepuluh– Tsiqah   AL-IMAM ASY-SYAHID BERKATA: “YANG SAYA MAKSUDKAN DENGAN THIQAH IALAH IALAH KEYAKINAN SEORANG JUNDI (PENDAKWAH) TERHADAP QIADAH (PEMIMPIN) PADA … Continue Reading →


ukhuwwah kids

Rukun Ke-9 – Ukhuwwah

Nazarat fi Risalah Ta’alim Oleh: Muhammad ‘Abdullah Al-Khatib Rukun Kesembilan– Ukhuwwah                   AL-IMAM ASY-SYAHID BERKATA:                 “YANG SAYA MAKSUDKAN DENGAN UKHUWWAH (PERSAUDARAAN) IALAH: HATI DAN JIWA TERIKAT DENGAN IKATAN … Continue Reading →


tajarrud

Rukun Ke-8 – Tajarrud

Nazarat fi Risalah Ta’alim Oleh: Muhammad ‘Abdullah Al-Khatib Rukun Kelapan– Tajarrud   IMAM ASY-SYAHID BERKATA: “YANG SAYA MAKSUDKAN DENGAN “TAJARRUD” IALAH SAUDARA MEMBEBASKAN DIRI DARI PRINSIP-PRINSIP DAN INDIVIDU-INDIVIDU YANG LAIN … Continue Reading →


tsabat

Rukun Ke-7 – Tsabat

Nazarat fi Risalah Ta’alim Oleh: Muhammad ‘Abdullah Al-Khatib Rukun Ketujuh– Tsabat                   AL-IMAM ASY-SYAHID BERKATA:                 THABAT (TETAP PENDIRIAN) YANG SAYA MAKSUDKAN IALAH: AL-AKH MESTILAH SENTIASA BERAMAL DAN BERJIHAD … Continue Reading →


rukun ta'at

Rukun Ke-6 – Ta’at

Nazarat fi Risalah Ta’alim Oleh: Muhammad ‘Abdullah Al-Khatib Rukun Keenam– Ta’at                   Al-IMAM ASY-SYAHID BERKATA:                 “TAAT YANG SAYA MAKSUDKAN IALAH: MEMATUHI PERINTAH DAN MELAKSANKANNYA DENGAN SEGERA, BAIK DI … Continue Reading →


morsi

Rukun Ke-5 – Pengorbanan

Nazarat fi Risalah Ta’alim Oleh: Muhammad ‘Abdullah Al-Khatib Rukun Kelima– Pengorbanan               “PENGORBANAN YANG SAYA MAKSUDKAN IALAH: MENGORBANKAN JIWA, HARTA, MASA, KEHIDUPAN DAN SEGALA SESUATU UNTUK MENCAPAI MATLAMAT. TIDAK … Continue Reading →


jihad

Rukun Ke-4 – Jihad

Nazarat fi Risalah Ta’alim Oleh: Muhammad ‘Abdullah Al-Khatib Rukun Empat– Amal                  IMAM ASY-SYAHID BERKATA: “JIHAD YANG SAYA MAKSUDKAN DI SINI IALAH: SATU KEWAJIBAN YANG BERTERUSAN HINGGA KE HARI … Continue Reading →


rukun amal

Rukun Ke-3 – Amal

Nazarat fi Risalah Ta’alim Oleh: Muhammad ‘Abdullah Al-Khatib Rukun Ketiga- Amal   FIRMAN ALLAH SWT:                MAKSUDNYA: “DAN KATAKANLAH: BEKERJALAH KAMU, MAKA ALLAH DAN RASULNYA SERTA ORANG-ORANG MUKMIN AKAN MELIHAT … Continue Reading →


ikhlas inside