Kewajipan Solat Jama’ah

Siri 10 Muwasofat

Mustawa

Pemula

Muwasofat

Ibadah Yang Sohih (صحيح العبادة)

Ciri Muwasofat

  • Mengambil berat dan bersungguh-sungguh untuk solat berjamaah
  • Mengambil berat dan bersungguh-sungguh untuk solat di Masjid

Ketahuilah wahai ikhwahku yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat bahwa bukanlah ciri golongan yang beriman jika seseorang itu sengaja untuk meninggalkan solat berjama’ah kecuali kerana lemahnya iman atau munafik. Hal ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas’ud RA.,

 “Barangsiapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah di hari esok (hari akhirat) sebagai seorang muslim maka jagalah solat lima waktu dengan berjama’ah yang mana diserukan panggilan adzan untuknya. Kerana Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk untuk Nabi kalian SAW. Dan sesungguhnya solat berjama’ah itu termasuk jalan petunjuk. Kalau lah kalian sengaja mengerjakan solat di rumah-rumah kalian sebagaimana halnya perbuatan orang yang sengaja meninggalkan solat jama’ah ini (dan mengerjakan solat) di rumah niscaya kalian telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Dan kalau kalian sudah berani meninggalkan ajaran Nabi kalian, maka kalian pasti akan sesat. Sungguh aku teringat, bahwa dahulu tidak ada yang meninggalkan solat berjama’ah itu melainkan orang munafiq yang tampak sekali kemunafikannya. Sampai-sampai dahulu ada (di antara para sahabat itu) yang memaksakan diri untuk datang (solat berjama’ah) dengan dipapah di antara dua orang lelaki untuk diberdirikan di dalam barisan/shaf.” (HR. Muslim).

Gagal hadir solat berjama’ah munafik ?

Ya kerana lemahnya iman mereka kepada Allah SWT. Tidak menharapkan pahala yang besar dan lemahnya keyakinan terhadap perhitungan amal. Mereka berselindung di sebalik selimut dengan hati yang berat untuk menyahut seruan adzan pada waktu subuh dan lebih selesa untuk bersenang-senang di hadapan TV ketika masuk waktu isya’.

Benarlah sabda Rasul SAW,

“Solat yang paling berat bagi orang-orang munafiq adalah solat ‘Isyak dan solat Fajar/subuh.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kerana di zaman tiadanya elektrik untuk menerangi seluruh kawasan masjid, orang-orang munafik mudah sekali untuk ‘tuang’ solat berjama’ah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan,

“Solat ‘Isyak dan Subuh (berjama’ah) itu paling berat bagi mereka -orang munafiq- apabila dibandingkan solat yang lainnya (meskipun secara umum mereka juga malas untuk melakukan solat yang lainnya) dikeranakan kuatnya dorongan untuk meninggalkan kedua solat tersebut. Kerana waktu Isyak adalah waktu yang tenang dan cocok untuk beristirahat sedangkan subuh adalah waktu yang enak untuk tidur…” (Fath Al-Bari, cet Dar Al-Hadits, 2/166).

Solat jama’ah jauh lebih utama!

Ikhwah yang tercinta,

Seandainya anda mengetahui keutamaan yang ada pada solat berjama’ah ‘Isyak dan Subuh, nescaya anda akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak ! Ketahuilah bahwa solat berjama’ah merupakan sebuah amalan yang sangat tinggi keutamaannya daripada solat bersendirian.

Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

“Solat berjama’ah dua puluh tujuh derajat lebih utama daripada solat sendirian.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Bukhari rahimahullah menuturkan, dahulu Al-Aswad bin Yazid An-Nakha’i -salah seorang pembesar tabi’in-, apabila tertinggal solat jama’ah maka dia pergi ke masjid yang lain (untuk mencari solat jama’ah). Sedangkan Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, apabila beliau sampai di masjid sementara solat jama’ah telah selesai dilaksanakan, maka beliau mengumandangkan adzan dan iqamah lantas melakukan solat secara berjama’ah[i]. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Yang tampak bagi saya, dengan membawakan riwayat dari Al-Aswad dan Anas tersebut, Bukhari ingin memberikan isyarat bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadits-hadits dalam bab ini hanya berlaku bagi orang yang melakukan solat jama’ah di masjid, bukan bagi orang yang melakukan solat jama’ah di rumahnya.”[ii]

Wajib[iii] solat berjama’ah meskipun buta !

Ikhwah yang dimuliakan,

Allah SWT telah memberikan kita ni’mat mata untuk memudahkan kita melihat jalan untuk ke Masjid. Bersyukurlah dan jangan persiakan ni’mat penglihatan itu kerana ia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di hari kiamat. Usahlah bertangguh tiada penyesalan sewaktu anda meraba-raba mencari jalan untuk ke Masjid (buta) kerana pada waktu itu anda masih wajib ke Masjid untuk menunaikan solat berjama’ah.

Abu Hurairah radhiyallahu’anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang buta yang datang menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang selalu membimbingku untuk berangkat ke masjid.” Dia bertanya kepada Rasulullah SAW dengan tujuan meminta keringanan agar boleh mengerjakan solat di rumah, maka beliau pun memberikan keringanan untuknya. Akan tetapi, ketika dia berpaling (hendak pulang) maka beliau menanyakan kepadanya, “Apakah kamu masih mendengar adzan untuk solat (berjama’ah)?”. Dia menjawab,”Iya.” Maka Nabi pun mengatakan, “Kalau begitu penuhilah panggilan itu.” (HR. Muslim).

Nabi mengancam untuk membakar rumah mereka…

Ikhwah yang dimuliakan,

Belum cukupkah ancaman kemunafikan terhadap kecuaian meninggalkan solat jama’ah untuk kita pandang hal ini sebagai remeh ?

Sedarlah bahwa Abu Hurairah RA. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh, aku pernah bertekad untuk menyuruh orang membawa kayu bakar dan menyalakannya, kemudian aku akan perintahkan orang untuk mengumandangkan adzan untuk solat (berjama’ah) kemudian akan aku suruh salah seorang untuk mengimami orang-orang (jama’ah) yang ada lalu aku akan berangkat mencari para lelaki yang tidak ikut solat berjama’ah itu supaya aku bisa membakar rumah-rumah mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan hadits di atas di bawah judul ‘Bab wajibnya solat jama’ah’. Dan beliau juga menukil perkataan Al-Hasan, “Kalau seandainya ibunya melarang solat ‘Isyak berjama’ah Kerana kasihan kepada anaknya, maka dia -sang anak- tidak boleh menuruti (kemauan) ibunya.”[iv]

Hal ini (solat jama’ah) adalah sesuatu yang serius !

Solat Jama’ah dan dakwah

Ikhwah yang dirahmati,

Islam adalah sebuah sistem hidup yang syamil dan mutakamil kerana solat jama’ah itu sendiri merupakan satu sistem Illahi untuk mewujudkan sebuah umat yang satu. Umat ini hadir bersama untuk berkumpul menunaikan kewajipan solat jama’ah dan dari situ terbina nilai-nilai persaudaraan dan identiti bangsa Muslim.

Bukanlah seorang da’ie jika dia tenggelam dalam kesenangan atau kesibukan dunia dan hilang daripada kelibat di Masjid. Sedangkan di sinilah tempat bagi para da’ie untuk bergaul dengan tokoh dan kebanyakan orang setempat dan menunjukkan qudwah fardhi dan jama’ah-Nya. Itulah antara petanda yang menunjukkan kekuatan dan keberhasilan tarbiyah sesebuah jama’ah Islam terhadap ahlinya yakni ahlinya terkenal sebagai kaki masjid.

Justru, hal ini memerlukan kepada perhatian yang serius oleh jama’ah Islam dan Ustaz Hasan al-Banna mengajarkan kepada kita untuk melatih setiap ahli usrah untuk solat subuh berjama’ah bersama-sama sekali seminggu.[v]
[i] Shahih Al-Bukhari cet Maktabah Al-Iman, hal. 143

[ii] Fath Al-Bari cet Dar Al-Hadits, 2/154

[iii] Banyak ulama terdahulu dalam lingkungan madzhab Syafi’i mendukung pendapat solat jama’ah wajib kifayah. Pendapat ini juga populer di kalangan banyak uama Hanafiyah dan Mailikiyah.

Nabi SAW, “Tidaklah ada tiga orang (muslim) di suatu kota atau kampung namun mereka tidak mendirikan solat (berjama’ah) di sana, kecuali Kerana syaitan telah menguasai mereka. Maka hendaklah kamu (solat) berjama’ah. Kerana srigala itu hanya akan memangsa domba yang jauh (menyendiri).” (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i dan Al-Hakim serta beliau -Al-Hakim- mensahihkannya) (lihat Fath Al-Bari cet Dar Al-Hadits, 2/148).

[iv] lihat Shahih Bukhari cet. Maktabah Al-Iman, hal. 142.

[v] Hasan al-Banna, Sistem Usrah

Leave a Comment