Peta Perluasan Islam Era Nabi saw.

Peringkat pertama Dari jalan yang dibuka oleh Saiful Bahri ke jalan yang dibuka Nahlah
Peringkat kedua Dari Perang Badar ke Perang Khandak
Peringkat ketiga Dari jalan yang dibuka oleh Abdullah bin Anis bertindak ke atas Sufian Ibnu Khalid ke jalan yang dibuka oleh Zaid bin Harithas ke Thoraf
Peringkat keempat Dari jalan yang dibuka oleh Hisma ke Umrah al-Qada’
Peringkat kelima Dari jalan yang dibuka oleh Ibnu Abi ‘Auja’ ke pembukaan Thaif

Peringkat keenam

Dari jalan yang dibuka oleh Uyainah bin Hison ke atas Bani Tamim ke jalan yang dilalui oleh Syu’aibah

Peringkat ketujuh

Dari jalan yang dibuka oleh Ali bin Abi Talib ke Qolas ke Perang Tabuk

Peringkat kelapan

Dari jalan yang dibuka oleh Khalid bin al-Walid ke Yaman dan ke jalan yang dibuka oleh Usamah bin Zaid

Peringkat kesembilan

Selepas wafat Nabi Muhammad S.A.W. pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah bersamaan dengan 7 Jun 632 Masihi

Leave a Comment