Peta Fathu Mekah

Berlaku pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijrah selepas Asar bersamaan 1 Januari tahun 630 Masihi

Tentera Rasulullah S.A.W.

Tentera Khalid bin al-Walid

Tentera Zubir bin Awwam

Kumpulan Qais bin saad bin Ubadah

Leave a Comment