mp3 Hafazan Juz 27 (per page)

Download mp3 hafazan juz 27.

Dipecahkan mengikut muka surat resm uthmani untuk memudahkan hafazan mengikut muka. Ia akan memudahkan anda untuk mengulangkali mp3 tersebut pada muka surat yang anda sedang hafaz dan juga menguatkan daya memori anda untuk menggambarkan kandungan muka surat tersebut.

Featuring Sa’d el-Ghamidi

Semoga sukses dalam hafazan anda untuk menggapai muwasofat musaqqaful fikri !

Mp3 Hafazan Juz 27 (2665)

Leave a Comment