Hadis 39 – Perilaku Yang Diampuni

الحديث التاسع والثلاثون

HADITH KETIGA PULUH SEMBILAN

 

عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ                                

[حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما]

 

Terjemah hadith / ترجمة الحديث :

Dari Ibnu Abbas radiallahuanhuma : Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah memaafkan 1 untukku daripada umatku akan perkara yang dilakukan dengan tersilap 2, perkara yang dilakukan dengan terlupa 3 dan perkara yang mereka dipaksa melakukannya.”

(Hadith hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya)

 

Kosa kata / مفردات :

تجاوز : Melewatkan, memaafkan

النسيان : Lupa

استكرهوا  : (Mereka) dipaksa

 

 

Pelajaran yang terdapat dalam hadith / الفوائد من الحديث:

 1. Allah ta’ala mengutamakan umat ini dengan menghilangkan berbagai kesulitan dan memaafkan dosa kesalahan akibat silap, lupa dan juga terpaksa. “…Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami terlupa atau tersilap…” (al-Baqarah:286) “Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dan tenteram dengan iman…” (an-Nahl: 106)
 2. Sesungguhnya Allah ta’ala tidak menghukum seseorang kecuali jika dia sengaja berbuat maksiat dan hatinya telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan kewajiban dengan sukarela .
 3. Manfaat adanya kewajipan adalah untuk mengetahui siapa yang ta’at dan siapa yang membangkang.
 4. Adabeberapa perkara yang tidak begitu saja dimaafkan. Misalnya seseorang melihat najis di bajunya akan tetapi dia mengabaikan untuk menghilangkannya segera, kemudian dia shalat dengannya kerana lupa, maka wajib baginya mengqhada shalat tersebut. Cth lain:
  1. Jika terlupa berwudhuk untuk solat dengan sangkaan diri sudah suci, maka tidak berdosa
  2. Jika terlupa membaca bismillah ketika menyembelih, jumhur mengatakan sembelihan itu sah
  3. Jika tertinggal solat dengan sebab terlupa, wajib qodho’

 

Fiqh Dakwi dan Tarbawi :

 1. Sedangkan Allah ta’ala memaafkan orang yang silap dan lupa, apatah lagi sesama para da’ie yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Manusia memang tidak pernah terlepas daripada lupa, dan seringkali perlu diingatkan sebagaimana Allah ta’ala seringkali memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran. Penyakit ini memerlukan rawatan yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan manusia dan Allah “tidak akan membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya.” (al-Baqarah: 286)
 2. Kita hendaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah ta’ala tatkala sedar. Para da’ie perlu pertama kali mengajarkan hal demikian kepada mutarabbinya dan semoga Allah mengampuni kecuaian kita dalam melaksanakan tuntutan-Nya
 3. Tidak boleh seseorang yang mempunyai pengaruh di kalangan kaum muslimin tunduk kepada kalimah kufur atau paksaan yang boleh menjadi fitnah besar kepada Islam (cth kes Imam Ahmad dan Syed Qutb). Berkata Ustaz Mustafa Masyhur, Sesungguhnya dakwah yang benar tidak mungkin berdiri di atas rukhsah (kemudahan) dan tidak boleh dijual beli dengan murah. Sebaliknya ia mesti dibangunkan di atas uzmah (keazaman) oleh orang-orang yang mempunyai keazaman dan ketangkasan. Oleh itu, sudah menjadi sunnah Allah dalam memperbezakan dan membersihkan serta menyucikan mukmin.” (Jalan Dakwah)

“Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan Al-Quran itu benar-benar suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan dipertanggungjawabkan” Az-(Zukhruf: 43-44)

 

Tema-tema hadith / موضوعات الحديث :

 1. Toleransi hukum Islam : 22 : 78, 2 : 196
 2. Manusiawi dalam penerapan hukum : 64 : 16Notes:

 1. Dimaafkan dengan maksud tidak berdosa kerana dosa itu berdasarkan maksud dan niat

 2. Tersilap = Sesuatu berlaku tidak seperi apa yang diniatkan

 3. Terlupa = Seseorang mengingati sesuatu kemudian di terlupa ketika melakukannya

1 Comment

 • rizkiramdan50@gmail.com' rizkiramdan says:

  Assalamualaikum ., bapak atau ibu , saya ingin bertanya tentang maaf , kan salah kita sudah dimaafkan, lalu apakah perbuatan kita ituh akan dipertanggung jawabkan ???
  Terima kasih, wassalamualaikum

Leave a Comment