A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Jenis-jenis Wahyu

Sebelum kita menghuraikan secara terperinci mengenai penghidupan sebagai seorang rasul dan nabi, kita berpendapat ada baiknya terlebih dahulu kita mengenali jenis-jenis wahyu yang merupakan sumber risalah dan bekalan dakwah, Ibnu … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Penangguhan Wahyu

Adapun tempoh penangguhan wahyu, mengikut riwayat Ibn Saad daripada Ibn Abbas yang bermaksud bahawa penangguhan itu adalah beberapa hari, pendapat yang rajih (berat) malah itulah pendapat yang tepat, iaitu setelah dilihat dari … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Jibril Menyampaikan Wahyu

Setelah genap usia Baginda empat puluh tahun, merupakan nukhtah kesempurnaan. Disebutkan bahawa pada usia inilah para rasul diutuskan, tanda-tanda kenabian mula bertapak dan muncul di dalam penghidupan. Mimpi-mimpi yang mendatangi … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Di Gua Hira’

Bila usia Baginda meningkat empat puluh tahun, renungan dan pengamatan Baginda di masanya yang silam, membawa Baginda semakin jauh lagi jurang dan cara pemikiran Baginda dari kaumnya, membawa Baginda gemar … Continue Reading →