A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Hijrah Rasulullah saw.

Sebaik sahaja keputusan durjana diambil untuk membunuh Rasulullah, Jibril pun turun menemui Rasulullah, dengan wahyu dari TuhanNya Tabaraka Wataala, Jibril memberitahu pakatan jahat Quraisy, kini Allah telah mengizinkan baginda untuk … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Bai’ah Aqabah 2

Pada musim haji tahun ketiga belas kebangkitan Baginda, bersamaan Jun 622 Masihi, telah datang ke Makkah rombongan seramai tujuh puluh orang lebih, kaum muslimin penduduk Yathrib bersama-sama kumpulan haji musyrikin … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Bai’ah Aqabah 1

Telah pun kita katakan enam orang dari penduduk Yathrib telah memeluk Islam di musim haji tahun kesebelas kebangkitan Rasulullah dan menjanjikan Rasulullah untuk menyebarkan risalahnya di sana, di kalangan kaumnya. … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Isra’ dan Mi’raj

Di dalam tempoh dakwah Rasulullah yang terus bergerak dan mencapai kejayaan di samping penindasan-penindasan, namun kemenangan sayup-sayup sudah dapat didengar, di saat ini berlakulah peristiwa Isra’ dan Mi’raj. Penentuan masa terjadinya … Continue Reading →


A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

A09-Ar-RaheeqAl-Makhtum

Tahun Kesedihan

Kematian Abu Talib Kegeringan Abu Talib semakin menekan, tidak berapa lama beliau pun meninggal dunia, kematian beliau adalah dibulan Rejab’ tahun kesepuluh kebangkitan Rasulullah, iaitu enam bulan selepas keluar dari … Continue Reading →


Page 1 of 212