perluasan umat islam

10-kabilah

fathu mekah

fathu khaibar

7-khandak

5-uhud

Peta Perang Uhud

Berlaku pada 7 Syawal tahun ke-3 Hijrah bersamaan 23 March 625 Masihi Kubu pertahanan tentera Islam sebelum peperangan Kubu pertahanan tentera Musyrikin sebelum peperangan Tentera memanah muslimin menyerang tentera musyrikin … Continue Reading →


6-badar

Peta Perang Badar

Perang Badar Berlaku pada 17 Ramadhan tahun 2 Hijrah bersamaan 15 March 624 Masihi Ketibaan orang-orang muslimin di kawasan Badar. Disini berkumpulnya tentera Islam ketika sampai berhampiran dengan kawasan Badar. … Continue Reading →


4-sir Rasulullah

Peta Perjalanan Dari Quba’

Perjalanan Rasulullah ketika bertolak dari Quba’ ke penginapan Bani Malik bin al-Najah ketika baginda singgah di rumah Abu Ayub Khalid al-Ansari sehingga terbinanya Masjid Rasulullah S.A.W (masjid Quba’).


3-madinah

2-jalan hijrah

Page 1 of 212