ikhlas inside

syuro

tajarrud

Tajarrud

Assalamualaikum, Oleh – Wan Ahmad Sanadi Komitmen terhadap dakwah hingga akhir hayat tidak akan berlaku tanpa adanya tiang tajarrud. Secara bahasa, tajarrud bermakna : Mengosongkan. Membersihkan. Melepaskan. Menanggalkan. Manakala makna … Continue Reading →


rukun baiah

struggle

tsabat

ukhuwwah kids

jihad

Yusuf Qardhawi

Fiqh Maqashid Syariah

Fiqh Maqashid Syari’ah (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) Tulisan berdasarkan Dirasat fi Fiqh Maqashid Asy-Syari’ah (Baina al-Maqashid al-kulliyyah wa an-Nushush al-Juz’iyyah) oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi Dienul Islam adalah cara hidup yang paling sempurna yang … Continue Reading →


banna side

Page 2 of 3123